Tuesday, October 20, 2009

Pangkat, Harta, dan Kemewahan Adalah Ujian Allah

20 October 2009, Tuesday

Firman Allah yang bermaksud: Musa berkata: "Ya Tuhan Kami sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia.  Ya Tuhan Kami akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanMu. Ya Tuhan Kami binasakanlah harta-harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman sehingga mereka melihat seksaan yang pedih."
(Yunus:88)
Kesimpulan
Harta yang kita peroleh bukanlah untuk kemegahan malah menjadi kesan yang amat buruk, bila digunakan pada jalan yang salah. Janganlah kita lupa bahawa setiap amalan akan dihitung oleh Allah SWT.

No comments:

Post a Comment